Вплив Греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель


Тема: Вплив Греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель

Мета: ознайомитися з постаттю митрополита А. Шептицького; визначити зміну ролі Греко-католицької церкви в українському русі на західноукраїнських землях; розвивати в учнів навички роботи з історичним матеріалом, уміння аналізувати і систематизувати історичний матеріал, робити висновки, висловлювати власну точку зору; сприяти вихованню в учнів поваги та інтересу до національної історії.
Термін виконання до 21 травня 2018 року
        ЗАВДАННЯ:
1. Опрацювати матеріали підручника.
2. Переглянути відео за темою.
3. Заповнити он-лайн форму за темою практичного заняття.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроку  узагальнення та систематизації знань
за розділом “Західно-українські землі у складі Австро-угорської
імперії на початку ХХ ст.”

Відео за темою: 
"Митрополит  Андрей Шептицький" 
"Митрополит Андрей Шептицький - опікун і меценат"

Он-лайн форма: